BANNER PANORAMA NATURA SUPERBA
BANNER GRADINA CU FLORI
BANNER APUS DE SOARE
BANNER PANORAMA NATURA SUPERBA
BANNER GRADINA CU FLORI
BANNER PADURE INVERZITA
BANNER CERB IN PADURE
BANNER APUS DE SOARE
PlayPause
previous arrow
next arrow
 

PILDA SAMARITEANULUI MILOSTIV

PILDA BUNULUI SAMARITEAN

(Luca 10:25-37)

CE SĂ FAC CA SĂ MOŞTENESC VIAŢA VEŞNICĂ?

Prin această întrebare se adresase Domnului Isus, un învăţător al Legii.

Ce părere aveţi: „Este bună această întrebare?”. Cu siguranţă veţi răspunde: „Foarte bună”. Orice pământean ar trebui să-şi pună această întrebare!

În capitolul zece al Sfintei Evanghelii după Marcu, întâlnim un alt bărbat, „tânărul bogat”, punându-I Domnului Isus aceeaşi întrebare.

CARE ESTE DEOSEBIREA DINTRE CEI DOI?

Dacă tânărul bogat, tocmai când Domnul Isus era gata să pornească la drum, a alergat la El, a îngenunchiat înaintea Lui, utilizând complimentul „Bunule Învăţător” ce i-a precedat întrebarea: „ce să fac ca să moştenesc viaţa veşnică?”, învăţătorul Legii din Luca 10:25 „s-a sculat să ispitească pe Isus” cu aceeaşi întrebare.

Aşadar aceeaşi sfântă întrebare pusă cu scopuri total opuse!
Şi astăzi sunt unii creştini care se folosesc de lucruri sfinte pentru a-şi atinge ţeluri nesfinte.

Domnul Isus răspunde învăţătorului Legii prin două contraîntrebări:
– Ce este scris în Lege?
– Cum citeşti în ea?

Vicleanul învăţător răspunde la prima întrebare exact cu „sinteza Legii” pe care Domnul Isus a prezentat-o fariseilor când un alt învăţător al Legii L-a întrebat: „Care este cea mai mare poruncă din Lege” – Matei 22:34-40 (să fii fost oare şi acesta prezent?)

Care ţi-ar fi răspunsul dacă vei fi şi tu întrebat: „Ce este scris în Biblie?” Eu aş cere un răgaz de 1-2 ani pentru a putea da un răspuns teologic şi sintetic. Aceasta ar necesita citirea fiecărei cărţi din cuprinsul Bibliei, găsind 67 de astfel de sinteze, fiecare însemnând sinteza tuturor capitolelor fiecărei cărţi (spre exemplu pentru cartea „Geneza” voi avea cincizeci de sinteze corespunzătoare fiecărui capitol, iar sinteza tuturor acestora va fi sinteza cărţii Geneza).
În final, cu lista de şaizecişişapte sinteze în faţă, aş încerca să concentrez în răspunsul meu „Ce este scris în Biblie”. Chiar şi atunci, nu aş considera că deţin răspunsul corect, voi avea însă un deosebit de mare beneficiu spiritual prin citirea atentă a Cuvântului Lui Dumnezeu.

CE AI RĂSPUNDE LA ÎNTREBAREA “CUM CITEŞTI DIN BIBLIE?”

Cineva într-o predică, mărturisea că citeşte Biblia culcat cu faţa la pământ (pe duşumeaua camerei, stârnind admiraţia publicului ascultător). Alţii citesc Biblia îngenunchiaţi, alţii într-un fotoliu confortabil sau la masa de studiu, alţii, culcaţi în pat, la lumina unei veioze, adormind cu Biblia „căzută” pe piept.

CARE MOD DE A CITI BIBLIA ŢI SE PARE CEL MAI EVLAVIOS?

Răspunsurile pot diferi. Cel mai puţin evlavios mod de a citi Biblia pare a fi ultimul. Dar ce-ai zice dacă respectivul, adormind astfel, ar visa ceva frumos sub influenţa textului lecturat? Oricum este total altfel decât dacă ar adormi în faţa unui „ecran” ce i-ar influenţa visurile într-o altă direcţie.

Domnul Isus însă nu se referă aici la o anumită poziţie fizică.
Unii citesc Biblia doar pentru a raporta a câta oară au citit-o; alţii doar pentru a-şi compune predici, etc, etc. Şi nu este rău câtă vreme Biblia este citită.

Consider însă, că în contextul nostru, se are în vedere motivaţia supremă pe care Autorul Cărţii Sfinte o doreşte de la cititori:

„IA SEAMA BINE LA CITIRE, LA ÎNDEMNARE ŞI LA ÎNVĂŢĂTURA PE CARE O DAI ALTORA !”
(1 Timotei 4:13)

ceea ce înseamnă: cu atenţie mărită, cu interes deosebit la ceea ce Dumnezeu doreşte să-ţi vorbească prin Cuvântul Său scris.

În acest sens, recomand ca pe lângă Biblie să ai şi un caiet de notiţe, creion sau pix, creioane colorate ori markere pentru sublinieri şi pentru notarea mesajului pe care ţi-l transmite Dumnezeu, ţie personal, pe care să-l practici, pentru ca ulterior, această experienţă să devină subiect de părtăşie sfântă din Cuvântul Lui Dumnezeu: iată ADEVĂRATE PREDICI HRĂNITOARE !

Învăţătorul Legii nu răspunde Domnului Isus la cea de-a doua întrebare „cum citeşti în Lege?”, mulţumit fiind de răspunsul său calificat „la superlativ” de interlocutorul său.

Totuşi această întrebare nu i-a fost pusă în zadar. I-a fost oferită
posibilitatea de a se cerceta, de a ajunge singur la concluzia că ceea ce răspunsese, ştiuse doar din punct de vedere teologic şi nicidecum practic. Această constatare l-ar fi condus cu siguranţă la „viaţa veşnică”.

„FĂ AŞA” îi spusese Domnul Isus „şi vei avea viaţa veşnică”
(Luca 10:28).

Nefăcând „aşa”, el rămăsese preocupat de scopurile sale viclene, continuând discuţia cu îndreptăţirile-i orgolioase.

Fiţi binecuvântaţi!
Petrică Pleşa 15 ianuarie 2011

ŞI CINE ESTE APROAPELE MEU?

Ce ai răspunde la această întrebare?
Ar fi posibil să zici: „soţul” respectiv „soţia”, copilul cel mai
ascultător, vecinul care mă ajută mereu, prietenul care niciodată nu m-a contrazis, etc.

Întrebarea a cărei răspuns părea să fii fost necunoscut de
învăţătorul Legii, primeşte o lămurire clară dar greu de aplicat de către cel ce cu atâta perfidie venise la Marele Învăţător pentru a-L ispiti. Răspunsul este relevat prin parabola samariteanului:

„Un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon. A căzut între nişte tîlhari care l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravăn, au plecat şi l-au lăsat aproape mort. (versetul 30)
Din întâmplare, se cobora pe acelaşi drum un preot… apoi un levit … care văzîndu-l, au trecut înainte pe alături. Dar un samaritean care era în călătorie, a venit în locul unde era el, şi când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. S-a apropiat de el, i-a legat rănile şi a turnat peste ele untdelemn şi vin; apoi l-a pus pe dobitocul lui, l-a dus la un han şi a îngrijit de el… (versetele 33-34) „Care dintre aceşti trei ţi se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce căzuse între tîlhari?” „Cel ce şi-a făcut milă cu el,” a răspuns învăţătorul Legii”. „Du-te de fă şi tu la fel !” i-a zis Isus (v.36-37).

Ce avea să facă învăţătorul Legii după exemplul ce i se prezentase?

Dacă pentru cel căzut între tâlhari, samariteanul s-a dovedit a fi aproapele lui, învăţătorul Legii urma sa caute la rîndul său pe cei căzuţi între tâlhari, şi parcurgând paşii samariteanului, să dovedească şi el că este aproapele acestora.

CE A FĂCUT SAMARITEANUL?

1. s-a dotat cu cele necesare pentru primul ajutor
2. s-a deplasat la locul unde fusese cel nenorocit;
3. l-a cercetat cu atenţie
4. l-a cercetat cu sensibilitate şi compasiune (…i s-a făcut milă de el)
5. i-a aplicat tratamentul corespunzător
6. l-a transportat la han cu mijlocul său de transport, pentru îngrijiri suplimentare
7. s-a cheltuit pentru el.

CE TREBUIE SĂ FACI DUPĂ EXEMPLUL SAMARITEANULUI?

Desigur ai pe cineva care-ţi este îndepărtat, fie că niciodată nu ţi-a fost apropiat, fie că fusese cu adevărat „aproapele tău” şi deodată, cu sau fără explicaţii, s-a îndepărtat, devenind un străin, vrăjmaş, „căzut între tâlhari”.

Iată ce să faci:

1. dotează-te cu cele necesare pentru „primul ajutor” mergând la tronul harului (Evrei 4:16)
2. mergi la cel pe care trebuie să-l ajuţi, pentruca să te simtă aproapele lui;
3. cercetează-i cu atenţie starea în care se află;
4. cercetează-l cu sensibilitate şi compasiune, fiindu-ţi milă de el
5. aplică-i tratamentul spiritual din dotare (obţinut la tronul harului), corespunzător situaţiei în care se află
6. mergi împreună cu el la „han” respectiv la un loc de părtăşie frăţească unde să găsească ajutor suplimentar
7. cheltuieşte-te în continuare pentru el.

Făcând toate acestea, el va simţi că eşti aproapele lui, iar el va deveni aproapele tău.

CINE ESTE APROAPELE MEU?

Aproapele tău este aşadar acela pe care ţi l-ai apropiat prin acţiunile de mai sus. Iată ce este scris în Lege, iată cum trebuie citită (şi înţeleasă Legea), iată ce înseamnă:

„Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot
sufletul tău, cu toată puterea ta şi cu tot cugetul tău; şi pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Dumnezeu să ne ajute să trăim frumuseţea procesului de apropiere de cei îndepărtaţi nouă, pentru a fi cu adevărat fericiţi pentru timp şi pentru eternitate! Amin!

By 

"Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine." (Galateni 2:20)

Related posts

Scrie un comentariu! Leave a Comment!

error: Content is protected !!