MARELE BENEFICIU AL ÎNVIERII DOMNULUI ISUS HRISTOS

INVIEREA MANTUITORULUI

“BINECUVÂNTAT SĂ FIE DUMNEZEU, TATĂL DOMNULUI NOSTRU ISUS HRISTOS, CARE, DUPĂ ÎNDURAREA SA CEA MARE NE-A NĂSCUT DIN NOU PRIN ÎNVIEREA LUI ISUS HRISTOS DIN MORŢI, LA O NĂDEJDE VIE ŞI LA O MOŞTENIRE NESTRICĂCIOASĂ ŞI NEÎNTINATĂ ŞI CARE NU SE POATE VEȘTEJI, PĂSTRATĂ ÎN CERURI PENTRU VOI (1 Petru 1:3-4)

Pasajul preluat din Epistola Apostolului Petru reprezintă o excepţională doxologie sub ale cărei auspicii se află întregul conţinut al acestei scrisori. Punctul central al doxologiei reprezintă, aş zice eu, întâiul mare beneficiu pe care copiii lui Dumnezeu îl au ca urmare a învierii Domnului Isus şi anume “NAŞTEREA DIN NOU”. Acest măreţ act divin motivează corespunzător doxologia de dimensiuni, “pe măsură”. Amploarea intensităţii ei este determinată de îndurarea cea mare a lui Dumnezeu, pe de o parte şi de măreţul act de necontestat al învierii Domnului Isus, pe de altă parte, prezentată fiind şi ţinta finală a naşterii noastre din Dumnezeu, respectiv:

nădejdea vie

moştenirea nestricăcioasă

neîntinată

care nu se poate veșteji

păstrată în ceruri pentru noi

Se pune însă întrebarea: “Ce legătură este între învierea Domnului Isus şi naşterea noastră din Dumnezeu? Prezint pe scurt o încercare de răspuns prin prisma propriei mele cugetări.

Înainte de a muri, Domnul Isus a strigat: “Tată, în mâinile Tale îmi încredinţez duhul!” Şi după ce a zis aceste vorbe, Şi-a dat duhul. (Luca 23:46) În Romani 1:3-4, Apostolul Pavel scrie că Evanghelia Lui Dumnezeu priveşte pe Fiul Său, născut din sămânţa lui David în ce priveşte trupul, iar în ce priveşte Duhul Sfinţeniei, dovedit cu putere că este Fiul Lui Dumnezeu, prin învierea morţilor, adică pe Isus Hristos, Domnul nostru…

Aşadar, dovada perfecţiunii sfinţeniei duhului din Omul Isus este însăşi învierea morţilor, El fiind pârga celor adormiţi (1 Corinteni 15:20). În Romani 4:24b-25, Apostolul Pavel specifică: “…nouă celor ce credem în Cel ce a înviat din morţi pe Isus Hristos, Domnul nostru, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre şi a înviat din pricină că am fost socotiţi neprihăniţi.”

În Romani 5:18 este scris: “…tot aşa, printr-o singură hotărâre de iertare, a venit, pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire care dă viaţă.”

Toate aceste texte coroborate cu Evanghelia după Luca 23:46, ne sugerează simplu următoarea derulare a paşilor divini, pregătindu-se astfel cadrul juridic favorabil naşterii din nou, (din Dumnezeu) a oamenilor.

1. Domnul Isus Îşi încredinţează duhul în mâinile Tatălui. De ce? Pentru a-I fi dovedită perfecţiunea sfinţeniei în care El, ca om, Şi-a păstrat propriul duh. (Romani 1:4)

2. Dumnezeu prezentând întregului Cer, duhul Fiului Său, El, Tatăl (şi Cerul, aş zice eu) ia o hotărâre de iertare pentru toţi oamenii. (Romani 5:18b)

3. Imediat prin hotărârea de iertare a venit pentru toţi oamenii o hotărâre de neprihănire. (Romani 5:18b)

4. Isus Hristos a înviat din pricină că toţi am fost socotiţi neprihăniţi. (Romani 4:25b)

Din acel moment , omul vinovat are toate şansele să experimenteze actul supranatural al naşterii din Dumnezeu. Iată motivul care ne determină şi pe noi să exclamăm, împreună cu Apostolul Petru, marea sa doxologie.

Petrică Pleșa
Mediaş
15 Aprilie 2023

(pentru a derula înainte-înapoi materialele audio, se va folosi doar Mozilla Firefox!!!)
POEZIE AUDIO PETRICĂ PLEȘA – CU DOMNUL MEU HRISTOS ÎN GHETSIMANI (14 APRILIE 2023)

MĂRTURIE DESPRE POEZIA “PUTEREA ÎNVIERII” (14 APRILIE 2023)

POEZIE AUDIO PETRICĂ PLEŞA – PUTEREA ÎNVIERII (5 MARTIE 2011)

POEZIE AUDIO PETRICĂ PLEȘA – SECRETUL STĂ ÎN VASUL DE REZERVĂ (14 APRILIE 2023)

POEZIE AUDIO PETRICĂ PLEȘA – SĂ FII UN DREGĂTOR DE STRICĂCIUNI (14 APRILIE 2023)

POEZIE AUDIO PETRICĂ PLEȘA – EPOPEEA SUFERINȚEI – PRELUDIUL JERTFEI (14 APRILIE 2023)

POEZIE AUDIO PETRICĂ PLEȘA – EPOPEEA SUFERINȚEI – PRĂZNUIREA PAȘTELOR (14 APRILIE 2023)

POEZIE AUDIO PETRICĂ PLEȘA – EPOPEEA SUFERINȚEI – ISUS ÎN FAȚA LUI PILAT (14 APRILIE 2023)

By 

"Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine." (Galateni 2:20)

Related posts

Scrie un comentariu! Leave a Comment!

error: Content is protected !!