URMEAZĂ-L ÎNSPRE DEALUL CĂPĂȚÂNII!

DOMNUL ISUS HRISTOS ISI DUCE SINGUR CRUCEA PE DEALUL GOLGOTEI

De ești un ucenic al lui Hristos,
Treci liniștit pe drumurile lumii,
Senin, cu crucea-n spate, bucuros,
Urmându-L înspre Dealul Căpățânii.

Să fii batjocorit în „Sfânt Sinod”,
Să simți cu El năstrușnica-I ocară:
Scuipat, bătut cu pumni, legat la ochi
Când ne primea „oferta” cea amară!

La stâlpul infamiei să ajungi:
Aici, adânc I se brăzdă spinarea,
Iar spini înfipți pe frunte-n răni adânci
Marcau, cu sânge-n urma Lui, cărarea

Căci crucea noduroasă și prea grea
Storcea de sânge rănile-I din spate
Și pe cărarea înspre Golgota
El cade sub povara de păcate…

Știți? Simon din Cirena fost-a pus
Să-I ducă crucea, însă… nu și spinii…
… Isus, ducându-Și crucea, a ajuns
La locul cel numit „al Căpățânii”.

Și-ntr-o divină pace-adâncă-n duh,
Simțea prin mâini, picioare, prin tendoane,
Ciocane ce aritmic prin văzduh
Vibrau, lovind sinistru în piroane.

Atunci călăi, venindu-le de hac,
Aud uimiți un strigăt de iubire:
„O, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac!”
Pentru-a-i trezi curând spre mântuire.

Fixat-au crucea-n solul împietrit
C-un Trup, „priveliște în goliciune”:
Cel Tare, Cel din Dumnezeu venit,
Fusese răstignit prin slăbiciune…

Apoi doar șase ceasuri au urmat
Ce I-au părut cât iadu-o veșnicie;
Ca Fiu de Dumnezeu, El a gustat
Un timp, de Tatăl despărțit să fie.

Când înfiorător se auzi,
Prin spasme-ngrozitoare și suspine:
„Eli, Eli, Lama Sabactani,
De ce te-ndepărtezi, azi de la Mine?!”…

„Mi-e sete!” se-auzi sfâșietor
În ceasul cel torid de la amiază…
„Femeie, iată-Ți Fiul!”… iubitor
O-ncredință lui Ioan, să nu-L mai vază…

„Chiar astăzi tu vei fi cu Mine-n Rai!”
Tâlharului, răspuns îi dete-ndată…
„S-a isprăvit!” răsună-n al Său grai
Lucrarea ce I-a fost încredințată.

Când Capul Și-a plecat, cu barba-n piept,
Pe fruntea Lui, înfipți rămas-au spinii:
„În Mâini Îți dau azi Duhul Meu cel drept!!”
… Și-așa, muri pe Dealul Căpățânii!
*
Rămâi un ucenic al lui Hristos
Și treci tăcut pe drumurile lumii
Senin, cu crucea-n spate, bucuros,
Pe ea să mori… „pe Dealul Căpățânii”!

24 decembrie 2007

DOMNUL HRISTOS A MURIT LA CRUCE PENTRU PACATELE MELE SI PENTRU PACATELE TALE

By 

"Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine." (Galateni 2:20)

Related posts

Scrie un comentariu! Leave a Comment!

error: Content is protected !!