SĂRBĂTOAREA NAȘTERII DOMNULUI

PRUNCUL ISUS CU PARINTII SAI, MARIA SI IOSIF

NOAPTE DE “CRĂCIUN”

E noapte liniștită și ora e târzie,
Aproape-i miez de noapte și gânduri îmi adun.
Stau, char de e acasă și scumpa mea soție,
Stau, contemplând trecutul și vremea ce-o să vie,
Tăcut și singuratic, în noaptea de “Crăciun”.
(24 decembrie 1999, ora 23.00)

Cânta, slăvind pe Domnul, în sufletu-i, uimită,
Cu bucurie-n duhu-i, mărind pe Dumnezeu,
Căci înspre starea-i sfântă de “roabă” preasmerită
El s-a uitat și iată, de-acuma: “fericită”
I-or spune toți din juru-i, născând pe Fiul Său…
(Luca 1:46-50)

E noapte liniștită și ora e târzie,
E poate miez de noapte și gânduri își adun;
Stau lângă iesle: Iosif și scumpa lui soție,
Păstori cu straie simple, în gând cu-o melodie…
Să fie oare totul în grajdul lui “Crăciun”?!?
(Luca 2:15-20)

Curând sosise, iata, și ziua de închinare;
Părinții sfinți cu Pruncul în Templu-ntâmpinați
Când Simeon rostește o binecuvântare,
Apoi o prevestire ce-o umple de mirare:
Că sufletul de-o sabie-i va fi însângerat…
(Luca 2:27-35)

Privește lung: pe cruce-i stă Fiul prins în cuie
În suflet e o rană… În juru-I jubileu.
Aceasta-i fericirea ce vru atunci să spuie?!?
Din inimi iată gânduri: “E chiar așa sau nu e?!?”
… Și pleacă părăsindu-și plângând pe Fiul ei…
(Ioan 19:25-27)

E noapte liniștită și ora e târzie,
Trecut e miezul nopții și gânduri îmi apun
Dar chiar de e acasă și scumpa mea soție,
Am contemplat trecutul și… vremea ce-o să vie,
Tăcut și singuratic, în noaptea de “Crăciun”…

Petrică Pleșa – 25 decembrie 1999

MAGII

Înveșmântați cu orientale straie,
Își concentrau privirea, contemplând
Prin noaptea-naintată, cercetând
Al bolții cer brăzdat de o văpaie

A unei stele, una de acest fel,
Scria pe ea cu slove de lumină:
“Un împărat ce trebuia să vină
Născut este-n poporul Israel!”

Înmărmuriți de minunatul astru,
Minune unică în Univers
Ce calea lumina prin ani de mers,
Noapte și zi, lucind pe ceru-albastru,

Găsit-au magii Pruncul profețit
– Abia după ce-au părăsit palatul
Și plin de ură fuse împăratul –
Când steaua-ndată, iată s-a oprit

Deasupra casei unde era Pruncul.
De bucurie, ei nu au mai putut,
Intrând, ei visterii și-au desfăcut:
Cu aur însoțitu-și-au cuvântul

De închinare pentru “Împărat“,
Cu smirnă ce simboliza “Profetul
Și “Mare Preot” cum scria poetul,
Tămâia lor, aceasta-a arătat…

O, Doamne, vrem ca-n viață pe pământ,
Oricine-n casa noastră va să intre,
Ca magii să Te vadă-n straie sfinte
De “preot“, de “profet” și-“mpărățind“.

Petrică Pleșa – 24 decembrie 1982

By 

"Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine." (Galateni 2:20)

Related posts

Scrie un comentariu! Leave a Comment!

error: Content is protected !!